Przekaż 1,5% podatku dla „Wiernej”

Zarząd MKS „Wierna” Małogoszcz zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz Klubu – organizacji pożytku publicznego 1,5 % swojego podatku dochodowego za rok 2023. Dochód z tego tytułu zostanie przekazany na realizację celów statutowych Klubu.
PODSTAWOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA 1,5% DOCHODU w 2024 roku.
Jak przekazać 1,5% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
• numer KRS organizacji
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%
Nazwa OPP: Miejski Klub Sportowy Wierna Małogoszcz
Numer KRS: 0000103183
Kwota: wyliczony 1,5% podatku
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1,5% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1,5% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1,5% podatku na OPP.
Wypełniony formularz PIT należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Pieniądze – 1,5% podatku należnego, na konto naszego stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w lipcu lub w sierpniu b.r. W tym roku podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych.
Kto może przekazać 1,5% podatku organizacjom?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, korzystający z liniowej stawki podatku.
1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, ze samodzielnie wypełnia PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Ze sportowym pozdrowieniem – Zarząd MKS Wierna Małogoszcz

Scroll to Top