Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Piłki Nożnej’ 2020

W dniach 11-12 grudnia na obiektach sportowych MKS Wierna Małogoszcz oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbył się Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Piłki Nożnej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejski Klub Sportowy Wierna, a Honorowy Patronat objęła Pani Minister Sportu Anna Krupka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski.

Ze względu na panującą epidemię oraz obowiązujące przepisy prawa turniej odbył się bez udziału publiczności oraz z ograniczoną liczbą uczestników. W wydarzeniu udział brały dzieci w dwóch grupach wiekowych tj. 7-10 lat oraz 10-12 lat w sumie ponad 80 zawodników.  

Do udziału w turnieju zaproszone zostały drużyny Astry Piekoszów oraz Football Academy Jędrzejów.

Końcowa kolejność poszczególnych grup wiekowych:

Rocznik 2011 i młodsi:

I miejsce – FA Jędrzejów II

II miejsce – FA Jędrzejów I

III miejsce – Wierna Małogoszcz I

IV miejsce – Wierna Małogoszcz II

Król Strzelców – Mateusz Stokowiec – FA Jędrzejów

Najlepszy Bramkarz – Leon Zdradzisz – Wierna Małogoszcz

Najlepszy Zawodnik – Ignacy Stochmal – Wierna Małogoszcz

Rocznik 2009 i młodsi:

I miejsce – Wierna Małogoszcz I

II miejsce – Astra Piekoszów II

III miejsce – Wierna Małogoszcz II

IV miejsce – Astra Piekoszów I

Król Strzelców – Uranek Szymon – Wierna Małogoszcz

Najlepszy Bramkarz – Karol Sitek – Astra Piekoszów

Najlepszy Zawodnik – Krzeszowski Franciszek – Wierna Małogoszcz

Wszystkie drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz statuetki, a dla wszystkich uczestników przygotowane zostały pamiątkowe medale oraz paczki świąteczne. W ramach dofinasowania zakupiony został również sprzęt sportowy m.in. piłki, siatki, pachołki i bramki.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, finansowanego z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

MKS Wierna Małogoszcz
Źródło UMiG Małogoszcz

Fot. A. Kowalski

Scroll to Top